Goed onderwijs, één van de basisvoorzieningen voor een land, is in Ethiopië niet vanzelfsprekend. Ondanks inspanning van de regering gaan veel kinderen, met name op het platteland, nog niet naar school en laat de kwaliteit van het onderwijs te wensen over.

Van 2001 tot 2005 hebben Fred en Lidy Boessenkool, via de Stichting Voluntary Service Overseas, gewerkt in Ethiopië, Fred als lerarenopleider en Lidy in diverse vrijwilligersorganisaties zoals o.a. het Mother Theresa Huis.

Zij zagen daar mogelijkheden om meer kinderen beter onderwijs te laten geven.

 

De concrete aanleiding: Wondimu

Dat concrete hulp zinvol kan zijn, werd hen vooral duidelijk toen zij Wondimu ontmoetten, een jongetje van omstreeks 7 jaar dat met zijn psychisch zieke moeder in het opvanghuis van de Mother Theresa Sisters in Awassa woonde. Hij keek pienter uit zijn ogen, was leergierig maar volgde geen onderwijs en kreeg in het opvanghuis nauwelijks aandacht.

Nadat zij hem wat basisvaardigheden hadden bijgebracht, hebben zij hem geplaatst op een privéschool en de kosten daarvoor voor hun rekening genomen. Wondimu genoot en deed het wonderbaarlijk goed op de privéschool.

 

De oprichting en uitbreiding  van de Stichting

Om niet alleen Wondimu maar meer kinderen toegang te verschaffen tot goed onderwijs, hebben Fred en Lidy in 2003 de Stichting Steun Onderwijs Ethiopië (SSOE) opgericht.

Zeleke met leerlingenZij werken samen met een Ethiopische collega en vriend Zeleke die met hun steun twee scholen gesticht heeft in de provincie Kambata, rond de plaats Durame, een streek waar het onderwijs bedroevend slecht is en nog lang niet alle kinderen naar school gaan.

De Stichting steunt momenteel 160 kinderen. In Kambata steunt de Stichting 105 kinderen en in Awassa, de plaats waar zij tijdens hun verblijf in Ethiopie hebben gewoond, 55 kinderen. Daarnaast helpt de Stichting de scholen in Kambata met extra onderwijsmiddelen en ondersteunt zij een school voor straatkinderen in Awassa door het salaris voor een extra leerkracht te betalen.
De Stichting leunt geheel op particuliere giften. Voelt u zich aangesproken en wilt u meer weten, kies dan de button “Stichting”of “projecten”. Of lees de laatste nieuwsbrieven.

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling.